fbpx

Yachtskipper 3

Hos SejlGo gør vi meget ud af at sende dig sikkert på alle verdens have. En yachtskipper er et selvstudie og er ikke nogen nem opgave, men bare rolig, vi hjælper med opgaver, sparring og undervisning. Du skal forvente en del hjemmestudie i form at læsning og sejladsplanlægning – måske din drømme tur? Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling.

Selvstudie + prøve

1.750 kr.

Ovenstående pris dækker ikke over søkort (ca. 750 kr.), yachtskipperbogen (ca. 800 kr.) eller censor- og administrationsgebyr på samlet 950 kr. Der er vejledere tilknyttet i dit selvstudie og du kan derfor hurtig få afklaring på dine spørgsmål. Ikke mindste guiddance til hvordan du bedst klare studieforløbet og den afsluttende eksamen

Yachtskipper 3 hos Sejlgo

Uddannelsen til Yachtskipper 3 er en modulopbygget uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge eksaminanden ønsker dette. Afsluttende prøve til Yachtskipper 3 er individuel og mundtlig. Den er et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvor eksaminanden overhøres i alle dele af uddannelsens pensum. Til prøven skal eksaminanden medbringe en skriftlig rapport over et tværfagligt projektarbejde, dækkende alle uddannelseselementer Navigation, Sømandskab og kommunikation, Meteorologi og Sundhedslære.

Rapporten skal fremsendes til censor 7 dage før eksaminationens begyndelse. Se forventninger til indholdet i projektarbejdet senere i denne studiehåndbog

Tidspunkt for prøveafholdelse

Der vil under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldinger (minimum 4 tilmeldte, ellers vi prøven blive afholdt online), principielt kunne afholdes prøve på et hvilket som helst tidspunkt af året. Muligheden for at komme til prøve må dog forventes at være størst om foråret, hvor vintersæsonens udbud af kurser traditionelt afsluttes.

Fremgangsmåde som studerende

I det følgende finder du en kort opsummering af forløbet i forbindelse med en uddannelse til Yachtskipper 3.

1. Du forbereder dig til den ønskede eksamen ved at tilmelde dig et kursus – vi sender dig skabeloner, opgaver og andet materiale til udarbejdelse af Y1 opgaven. Vi står til rådighed og er din sparringspartner hele vejen!

2. Du tilmelder dig en eksamen, når du er klar, dog senest 21 dage før eksamen.

3. SejlGo kvitterer for modtagelse af din tilmelding.

4. Du sender projektarbejdet til censoren på din prøve. (Således censor senest har en skriftlig kopi senest 14 dage for Y1 før eksamen.)

5. Du møder op på anvist fysisk lokation eller deltager i en online eksamen. Du skal kunne fremvise billedlegitimation og dit projektarbejde med tilhørende materialer.

Forudsætninger for eksamen.

SejlGo indstiller dig til eksamen og dette skal ske senest 14 dage for Y3 og Senest 21 dage for Y1, før prøvens begyndelse. For at kunne blive indstillet til eksamen for Yachtskipper af 3. grad skal man:

– have bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere,

– have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde


– have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type


– have udarbejdet en sejladsplanlægning i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav.
– prøven skal sendes enten fysisk eller elektronisk, alt efter censorens ønske senest 7 dage før prøven. Indstilling til eksamen sker når du er klar –

Du sender os en mail og nedenstående skal sikres:- Dokumentation for, at de under punkterne for ”indstilling til eksamen” er opfyldt. – og der indbetalt eksamensgebyr.

Hvornår skal man have en yachtskipper 3?

Hvis du vil sejle fartøjer, der er mellem 15 og op til 24 meter i længden, så kræver det, at du bliver Yachtskipper. Uddannelsen giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Skal du ud og se hele verden, kræver det en Yachtskipper af 1. grad. Yachtskipperuddannelsen kan opnås i to forskellige varianter, der giver forskellige muligheder. Den ene er yachtskipper af 3. grad, og den anden er yachtskipper af 1. grad.

Hvad kan du bruge et yachtskipper 3 til?

Når du har bestået prøven som yachtskipper af 3. grad, samt taget en syns- og høretest, kan du indsende det til Søfartsstyrelsen, som derpå kan udstede et sønæringsbevis. Dette giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Som en overbygning til yachtskipper af 3. grad kan du blive yachtskipper af 1. grad. Når du har bestået prøven, samt opnået ½ års fartstid, kan du søge om et sønæringsbevis, der giver dig ret til at føre fritidsbåde op til 24 meter på alle verdenshave.

Hvilke krav er der til yachtskipper 3?

Da yachtskipper som sagt er en teoretisk overbygning, er det en forudsætning, at du enten har taget et duelighedsbevis eller et speedbådskørekort.
Herudover skal du også søge om sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad, før du kan drage ud i din sejlbåd. For at modtage dit sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad skal du først have bestået en syns- og høreprøve hos en godkendt søfartslæge. Her vil der blive lagt ekstra vægt på farveblindhed — såfremt du er farveblind i rød/grøn spektret, vil du ikke kunne modtage et sønæringsbevis.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvad koster en yachtskipper 3?

Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr.
Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yacht skipper bogen (ca. 800 kr.)

Eksamensgebyrer

Der skal betales administrations og censorgebyr på 950 kr. i forbindelse med indstilling til yachtskippereksamen. Eksamensgebyret opkræves i forbindelse med tilmelding til eksamen. Udeblivelse fra mundtlig prøve medfører tabt eksamensgebyr. 

Yachtskipper 3 som specielt VIP-kursus

Hvis du ønsker kurset yachtskipper af 3. grad, men gerne vil tage det privat, så tilbyder vi det også som VIP-kursus, hvor du selv bestemmer tid og sted for undervisning. Giv os et ring og hør nærmere på telefon: + 42 57 29 89

Hvad er forskellen på yachtskipperbevis af 1. grad og 3. grad?

Når man taler om at være yachtskipper, vil du oftest også høre “af 1. grad” eller “af 3. grad”. For at blive yachtskipper af 1. grad er det en forudsætning, at du har taget og bestået kurset yachtskipper af 3. grad. På den måde er 1. grad en overbygning til 3. grad.

Hvor gælder dit yachtskipper 3?

Hele verden!

Du bestemmer selv

Vi har kurser i både hverdage og weekender. Du bestemmer derfor selv hvornår du ønsker at tage dine certifikater

Kvalitet i undervisningen

Vores undervisningsmateriale er skræddersyet baseret på mange års erfaringer, personlige fejltagelser og selvfølgelig Søfartsstyrelsens krav til duelighed i Danmark.

Opgradere dine egenskaber

Vi udsteder alle tilgængelige indenfor sejlads. Har du allerede taget et af vores kurser, så tilbyder vi rabat, hvis du vælger at tage flere.

Gratis genopfriskningskurser

Hvis du allerede har et af de påkrævede sejlerkurser, men ikke helt kan huske de basal ting, så kan du tage på et gratis genopfriskningskursus hos os.

Scroll to Top