Yachtskipperbevis af 1. grad

Tag din yachtskipperbevis af 1. grad via selvstudie

Hos Sejlgo gør vi meget ud af at sende dig sikkert på alle verdens have. En Y1 er et selvstudie og er ikke nogen nem opgave, vi hjælper med opgaver, sparring og undervisning. Men du skal forvente en del hjemmearbejde i form at læsning og sejladsplanlægning – måske din drømme tur! Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling 😄

Der er vejledere tilknyttet i dit selvstudie og du kan derfor hurtig få afklaring på dine spørgsmål. Ikke mindste guiddance til hvordan du bedst klare studieforløbet og den afsluttende eksamen

YACHTSKIPPER af 1. grad

Uddannelsen til Yachtskipper af 1. grad er en modulopbygget uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge eksaminanden ønsker dette. Afsluttende prøve til Yachtskipper af 1. grad er individuel og mundtlig. Den er et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvor eksaminanden overhøres i alle dele af uddannelsens pensum. Til prøven skal eksaminanden medbringe en skriftlig rapport over et tværfagligt projektarbejde, dækkende alle uddannelseselementer Navigation, Sømandskab og kommunikation, Meteorologi og Sundhedslære.

Rapporten skal fremsendes til censor 14 dage før eksaminationens begyndelse. Se forventninger til indholdet i projektarbejdet senere i denne studiehåndbog

Tidspunkt for prøveafholdelse

Der vil under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldinger (minimum 4 tilmeldte, ellers vi prøven blive afholdt online), principielt kunne afholdes prøve på et hvilket som helst tidspunkt af året. Muligheden for at komme til prøve må dog forventes at være størst om foråret, hvor vintersæsonens udbud af kurser traditionelt afsluttes.

Fremgangsmåde som studerende

I det følgende finder du en kort opsummering af forløbet i forbindelse med en uddannelse til Yachtskipper.

1. Du forbereder dig til den ønskede eksamen ved at tilmelde dig et kursus – vi sender dig undervisningsmateriale, opgaver, videoer og andet materiale. Vi står til rådighed og er din sparringspartner hele vejen!

2. Du tilmelder dig en eksamen, når du er klar, dog senest 14/21 dage før eksamen.

3. Sejlgo kvitterer for modtagelse af din tilmelding.

4. Du sender projektarbejdet til censoren på din prøve. (Således censor senest har en skriftlig kopi 7 dag for Y3 og senest 14 dage for Y1 før eksamen.)

5. Du møder op på anvist sted / /eller over nettet og medbringer billedlegitimation og projektarbejde med tilhørende materialer. Vi anbefaler en fysisk eksamen, det gir ofte det bedste resultat 🙂

Forudsætninger for eksamen.

Sejlgo indstiller dig til eksamen og dette skal ske senest 14 dage for Y3 og Senest 21 dage for Y1, før prøvens begyndelse.

For at kunne blive indstillet til eksamen for Yachtskipper af 3. grad skal man:

– have bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere,
– have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde.
– have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type,
– have udarbejdet en sejladsplanlægning i overensstemmelse med beskrevne krav.
– Prøven skal sendes enten fysisk eller elektronisk, alt efter censorens ønske senest 7 dage før prøven.

Indstilling til eksamen sker når du er klar – Du sender os en mail og nedenstående skal sikres:
– Dokumentation for, at de under punkterne for ”indstilling til eksamen” er opfyldt. – og indbetalt eksamensgebyr.

Hvad koster en yachtskipper af 1. grad?

Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr.
Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yacht skipper bogen (ca. 800 kr.)

Eksamensgebyrer

Der skal betales administrations og censorgebyr på 950 kr. i forbindelse med indstilling til yachtskippereksamen. Eksamensgebyret opkræves i forbindelse med tilmelding til eksamen. Udeblivelse fra mundtlig prøve medfører tabt eksamensgebyr. 

Hvordan bliver jeg yachtskipper?

Har du allerede Yachtskipper af 3. grad? Hvis ja, kan du allerede nu gå i gang med at læse op til at blive certificeret yachtskipper af 1. grad. 

Hvor er dit yachtskipper bevis gyldigt?

Hele verden!

Hvorfor skal man have yachtskipper af 1. grad?

Hvis du vil sejle fartøjer der er mellem 15 og 24 meter i længden og sejler i disse områder: Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Hvis du vil ud og se hele verden og selv være kaptajn, kræver det en Yachtskipper af 1. grad.

Hvad kan du bruge et yachtskipper bevis af 1. grad til?

Som en overbygning til yachtskipper af 3. grad kan du blive yachtskipper af 1. grad. Når du har bestået prøven, samt opnået ½ års fartstid, kan du søge om et sønæringsbevis, der giver dig ret til at føre fritidsbåde op til 24 meter på alle verdenshave.

Vil du være en dygtig sejler?

Se alle vores sejlerkurser her 

Sejl med os

01.

Sikkerhed ombord

Det er ofte ikke en hændelse, som skaber alvorlige ulykker, men flere sammenfaldne! Med viden og træning kan du sejle sikkert

02.

Brug dit kompas

Når du kan navigere efter kompas og navigationsudstyr, står hele verden åben uanset kursen

 
03.

Brug dit søkort

Bliv tryg under turen, ved at kunne læse dit søkort korrekt

04.

Sikkert i havn

Langt de fleste skader ved sejlads sker i havnen. Kom sikkert i havn med godt sømandsskab

Scroll til toppen

Vil du have alle de nødvendige tips og tricks på vandet og ved kajen? 🚤

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
150 DKK på en værdikupon til vores sejlerkurser