fbpx

Yachtskipper 1

Tag din yachtskipper 1 online med tilknyttede vejledere Hos SejlGo. Vi sender dig sikkert ud på alle verdens have. Kurset er et selvstudie og er ikke en nem opgave. Vi hjælper med alt lige fra undervisningsmateriale, specifik udarbejdede opgaver, skabeloner og sparring undervejs. Du skal forvente en del hjemmearbejde i form at læsning og sejladsplanlægning – måske din drømme tur! Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling

Selvstudie + prøve

1.750 kr.

Ovenstående pris dækker ikke over søkort (ca. 750 kr.), yachtskipperbogen (ca. 800 kr.) eller censor- og administrationsgebyr på samlet 950 kr. Der er vejledere tilknyttet i dit selvstudie og du kan derfor hurtig få afklaring på dine spørgsmål. Ikke mindste guiddance til hvordan du bedst klare studieforløbet og den afsluttende eksamen

Hvad indebærer Yachtskipper 1 pensummet?

Du skal som elev forvente en del forberedelse inden eksamen og yachtskipper 1 pensum er omfattende og kræver en særlig indsats af dig som elev. Uddannelsen til Yachtskipper af 1. grad er en modulopbygget uddannelse, hvor de enkelte moduler kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge du ønsker det. Den afsluttende prøve til Yachtskipper 1 er individuel og mundtlig. Prøven er et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvor du overhøres i alle dele af uddannelsens pensum. Til prøven skal du medbringe en skriftlig rapport over et tværfagligt projektarbejde, dækkende alle uddannelseselementer navigation, sømandskab og kommunikation, meteorologi og sundhedslære. Rapporten skal fremsendes til censor 14 dage før eksaminationens begyndelse.

Fremgangsmåde som studerende

Her en kort opsummering af hvordan forløbet forholder sig i forbindelse med en uddannelsen.:

 1. Du tilmelder dig selvstudiet og får tilsendt undervisningsmaterialet. Vi står til rådighed hele vejen!

 2. Du tilmelder dig en eksamen via os ligeså snart du er klar dog senest 21 dage før eksamen.

 3. Vi kvitterer for modtagelsen af din tilmelding til eksamen.

 4. Fremsender den skriftlige rapport til censoren på din prøve dog 14 dage før eksamen. 

 5. Du møder på den anviste fysisk lokation eller deltager i en online eksamen. Husk at medbring billedlegitimation og din skriftlige rapport.

Tidspunkt for prøveafholdelse

De fleste prøver afholdes online, hvor du bestemmer tidspunktet efter aftale med censor. Vi skal selvfølgelig nok hjælpe dig med at booke censoren. Når du er klar til eksamen, sender du blot os en mail og følgende skal sikres: dokumentation for, at punkterne under ”forudsætninger for eksamen” er opfyldt samt indbetalt eksamensgebyr.

Forudsætninger for eksamen

Før du kan blive indstillet til eksamen skal du:

 • Have bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.
 • Have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde.
 • Have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type,
 • Have udarbejdet en sejladsplanlægning i overensstemmelse med beskrevne krav.
 • Prøven skal sendes enten fysisk eller elektronisk, alt efter censorens ønske senest 14 dage før prøven.

Efter eksamen

Når du har været oppe og bestået til din eksamen hos censor, har du endnu ikke opnået dine rettigheder. Dine rettigheder opnås først, når du har fået et sønæringsbevis. Sønæringsbeviset udstedes af Søfartsstyrelsen efter din eksamen. For at få udstedt sønæringsbeviset skal du:

 1. Være indehaver af sønæringsbevis for Yachtskipper af 3. grad
 2. Have 180 dages fartstid ombord på et skib som minimum kræver Y3
 3. Have et lægetjek fra en søfartslæge foretaget inden for de seneste 3 år

Der er ingen udløbsdato på din eksamen, og dermed ingen krav om udstedelse af sønæringsbevis inden for en bestemt periode efter bestået eksamen.

Bemærk: Vi dækker ikke omkostningerne til lægetjek eller udstedelse af sønæringsbeviset.

Hvor stor båd må du sejle med en yachtskipper 1?

En yachtskipper giver dig ret til at føre en fritidsbåd på op til 24 meter (78,7 fod) i skroglængde. Op til 30 sømil (ca. 55,6 km) fra nærmeste kyst. Dette gælder både for motor- og sejlbåde. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være yderligere begrænsninger eller krav, afhængigt af det specifikke land, du planlægger at sejle i.

Hvad koster en Yachtskipper 1?

Priserne på et yachtskipper 1 bevis svinger afhængig af hvor og hvordan du tager. Normalvis ligger prisen imellem 1750 – 2000 kr. for et selvstudie og 4500 – 6000 kr. for fysisk undervisning. Hos os er det kun muligt at tage certifikatet som selvstudie og det koster:

 • Kurset koster 1.750 kr. uden prøvegebyr (950kr.).
  Alle bør påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.) og Yachtskipper bogen (ca. 800 kr.)

Eksamengebyr

Der skal betales administrations og censorgebyr på 950 kr. i forbindelse med indstilling til yachtskippereksamen. Eksamensgebyret opkræves i forbindelse med tilmelding til eksamen. Udeblivelse fra mundtlig prøve medfører tabt eksamensgebyr. 

Hvordan bliver jeg yachtskipper?

For at blive yachtskipper af 1 grad skal du have bestået 3 grad først, hvis du har det, kan du begynde din uddannelse, hvor du skal bestå en række teoretiske og praktiske prøver. En yachtskipper 1 er det højeste niveau af fritidssejleruddannelser i Danmark.

Hvad kan du bruge et Yachtskipper 1 til?

En Yachtskipper giver dig de fornødne redskaber til at kunne sejle i områder, hvor naturlige forhold er mere utilregnelig end de danske farvande. Det kan være områder som Østersøen, Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. 

Hvor er dit yachtskipper bevis gyldigt?

Hele verden!

Du bestemmer selv

Vi har kurser i både hverdage og weekender. Du bestemmer derfor selv hvornår du ønsker at tage dine certifikater

Kvalitet i undervisningen

Vores undervisningsmateriale er skræddersyet baseret på mange års erfaringer, personlige fejltagelser og selvfølgelig Søfartsstyrelsens krav til duelighed i Danmark.

Opgradere dine egenskaber

Vi udsteder alle tilgængelige indenfor sejlads. Har du allerede taget et af vores kurser, så tilbyder vi rabat, hvis du vælger at tage flere.

Gratis genopfriskningskurser

Hvis du allerede har et af de påkrævede sejlerkurser, men ikke helt kan huske de basal ting, så kan du tage på et gratis genopfriskningskursus hos os.

Scroll to Top