fbpx

FAQ

Prøvedeltageren skal være fyldt 16 år. Det er ikke et krav, at du skal have sejlerfaring. Rigtig mange af dem, der tilmelder sig, har aldrig sejlet før! Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren. Hvis prøvedeltageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve. Der skal ifølge Dansk Sejlunion gå min. 14 dage mellem prøverne. Så der er tid til at læse op på lektien.

Prøven består af en praktisk og en teoretisk del. Bestået forudsætter, at begge prøver gennemføres med et tilfredsstillende resultat.

Den teoretiske prøve afholdes som en multiple-choice test udarbejdet af censor. Der er ca. 30 spørgsmål.
Den praktiske prøve foregår i vores undervisningsbåd, hvor du bliver ført igennem øvelserne. Selvom du ikke har sejlet før, så skal vores instruktør nok hjælpe dig sikkert igennem. Det er selvfølgelig med dig som skipper.

På kursusdagen gennemgås teorien fra A-Z, og den praktiske del øves med vores instruktør inden prøven.

Du lærer om søvejsregler, afmærkninger i danske farvande, vigeregler, hvordan man læser et søkort og ikke mindst om sikkerhed og brand til søs. Ved den praktiske del lærer du at styre efter kompas og lave pejlinger, manøvrere en speedbåd på åbent hav og i høj fart, nødstop og at føre båden sikkert tilbage i havn for at blive lagt til kaj. Derudover øves der mand-over-bord-manøvre, stik og knob.

Du får en fed og lærerig dag på vandet og går herfra med ny viden og sikkerhed i at kunne føre en speedbåd sikkert og lovligt.

Det er vigtigt for os, at du tager dit speedbådscertifikat i trygge rammer. Derfor er alt vores udstyr og vores undervisningsbåd i topklasse, så du får maksimalt udbytte og en god oplevelse.

I tilfælde af at du er ordblind, så informer vores instruktør. På den måde har både du og vi det bedst mulige udgangspunkt for at få dig godt igennem dagen.

En kursusdag starter kl. 09.00 og slutter typisk omkring kl.16.00. Det er intensivt, så medbring højt humør.
Her kan du læse om kravene til speedbådskørekortet

Efter den forberedende del derhjemme er det tid til det fysiske kursus. Vi starter med den teoretisk gennemgang og derefter den praktiske del i båden, hvor de forskellige manøvrer trænes. Sidst på dagen kommer censor forbi og tager jer ud på vandet, hvor I skal vise, at I har lært ved de forskellige øvelser, samt svare på de spørgsmål, han kommer med.

Langt de fleste af vores kursister består, og har du forberedt dig hjemmefra, så skal vores højt motiverede instruktør nok få dig godt igennem en spændende og lærerig dag.

Betalingen foregår på hjemmesiden, og kvitteringen sendes til din mail. Kvitteringen skal du også medbringe, hvis du benytter dig af muligheden for at øve sejlads inden kursusstart.

På alle vores kurser giver vi beståelsesgaranti. Det skal forstås sådan, at skulle man, mod forventning, ikke bestå prøven på prøvedagen, får man tilbudt et nyt kursus, hvor den eneste udgift er selve prøvegebyret.

Vi mener det, når vi siger, at vi har fokus på sikkerheden. Derfor kan alle tidligere kursister til enhver tid få et gratis genopfriskningskursus.

Selvfølgelig kan du det. På hjemmesiden skal du dog oprette hver enkelt bruger og betale for hver enkelt bruger. Vores system kræver et unikt brugernavn, samt emailadresse for at kunne følge den enkelte kursist i undervisningen.

Vi har mange kursister, som ikke har den store sejlererfaring, og nogle ønsker blot at have muligheden for at låne eller leje en båd på ferien. Men pas på! Ofte starter det med en forelskelse og ender med en livslang kærlighed til sejlerlivet.

Ja, Der er nye regler fra 1/5 2020, der kræver at alle, som fører båden skal have speedbådskørekort.

Vi har dygtige instruktører, som også kan hjælpe dig med at håndtere din egen båd. Alle både sejler forskelligt og skal håndteres forskelligt.

Har du købt en større båd eller ønsker du blot af føle dig sikker, når du laver havnemanøvre, så er det en varm anbefaling herfra, at du har en dygtig skipper med til de første øvelser. Så undgå skaderne og book en skipper – vi er ofte væsentlig billigere end selvrisikoen!

Speedbådsprøven er fastlagt af Søfartsstyrelsen, og man aflægger prøve ved en bemyndiget censor, hos en godkendt udbyder. Der skal desuden betales prøve på kr. 550,- i forbindelse med aflæggelse af prøve.
Betaling af prøven dækker bla. censor + kortudstedelse, brændstof, båd og brug af materiel til prøven.
Censor må kun opkræve gebyr fastsat af udbyderen, restbeløb til prøven dækker skolens omkostninger ifbm. prøve.

Når du har bestået prøven og fået dit speedbådskørekort, er du berettiget til at sejle både op til 15 meter. Beviset er gyldigt i både dansk og internationalt farvand. Derudover giver det dig ret til at sejle med dansk flag i hele verden. Ved sejlads af både der er længere end 15 meter, kræver det derudover en yachtskippereksamen. Du kan læse mere om reglerne angående speedbådskørekortet og speedbådsprøven på Søfartsstyrelsens hjemmeside her.

Scroll to Top