fbpx

Videns og bådens hovedretning

I lektionen her gennemgår vi de forskellige retningsbenævnelser herunder bådens- og vindenshovedretning.  Hvis du gerne vil gå mere i dybden med sejlads, kan du hoppe på et vores speedbåds- eller duelighedskurser.

Bådens hovedretning

Vindens hovedretning

Bagbord: 

Såfremt en båd med motor nærmer sig indenfor denne zone, bør du fastholde din nuværende kurs og hastighed.

Styrbord:

I tilfælde af at et fartøj, uafhængigt af dets art, nærmer sig inden for dette område, påhviler vigepligten dig (du skal vige for højre). 

Bemærk: Denne regel er ikke altid gældende, hvis en eller begge af fartøjerne er sejlbåde

Overhaling:

Hvis et fartøj nærmer sig fra området bag din tværgående retning, bør du fastholde din nuværende kurs og hastighed.

Et skib betragtes som overhalende, hvis dets kurs ligger mere end 22,5° bag den tværgående linje i forhold til et andet fartøj (22,5° er den hvide halvcirkel – agterstaven)

Indholdsfortegnelse

Scroll to Top