fbpx

Retning for indgående sejlads i Danmark

I lektionen her gennemgår vi den indgående sejlretning i danmark. Hvis du gerne vil vide mere, kan du bl.a. tage vores duelighedsbevis.

indgående retning for sejlads danmark

Hvilken side du skal placere grøn og rød markering på, enten styrbord eller bagbord, afhænger af om du ankommer til eller forlader en havn, fjord eller sejlrende.

Når du ankommer, skal den grønne mærke altid være på højre (styrbord) side af skibet, og det røde mærke på venstre (bagbord) side af skibet.

I Danmarks farvande er der fem specifikke steder (se kortet), hvor man skal være ekstra opmærksom på, at markeringen ændres. Hvis man er usikker på, om man er i ankomstretningen, bør du kigge på dit søkort. Retningen er normalt angivet med en pil og to cirkler.

Kildehenvisning

Alle bøjer, farvandsafmærkninger og sømærker 

Indholdsfortegnelse
Scroll to Top