fbpx

Midtfarvandsafmærkning

En midtvandsafmærkning bruges til at indikere starten eller enden på en kanal, en fjord, eller et havneindløb. Denne type afmærkning benyttes også til at vise midterlinjen eller skillelinjen for trafik i systemer til trafikseparation samt i sejlrender.

Den skal placeres på bagbord side for både indgående og udgående fartøjer.

Midtfarvandsafmærkning

Symboler i søkort

Midtfarvandsafmærkning symboler søkort

Bøjens fyrkarakterer

fyrkarakterer midtfarvandsafmærkninger

Dag og nat visning af bøjen

retning for midtfarvandsafmærkning

Alle bøjer, farvandsafmærkninger og sømærker

Indholdsfortegnelse
Scroll to Top