fbpx

Styrbord og bagbord

Bagbord er den side af skibet, der er til venstre, når man ser fremad mod skibets forreste del i den normale sejlretning. Styrbord er på skibets højre side, når man ser fremad mod skibets forreste del.

Bagbord er rød og styrbord er grøn.

kend forskel på styrbord og bagbord

Hvad er forskellen på styrbord og bagbord?

Styrbord og bagbord er et maritimt udtryk for at indikere hvilken side, der er tale om. Lidt ligesom vi kender det fra højre og venstre. Når du er på en båd bruger du også udtryk som agter og stævn. Hvor agter er bagenden af skibet, og stævnen er spidsen.

Hvorfor hedder det styrbord og bagbord?

Ordet “styrbord” har sine rødder i det norrøne sprog, som blev talt under vikingetiden og middelalderen i Norge samt på de nordatlantiske øer som Island, Færøerne, Grønland og visse områder af De Britiske Øer – men ikke i Danmark.

Vikingernes styrmand (stýri) navigerede deres både ved hjælp af styreårer (ror), som var fastgjort på bådens højre side (borð). Den person, der betjente styreåren, stod på styrbordssiden.

På samme måde som med styrbord har bagbord også sine rødder i det gamle vikingesprog, norrønt. Rorsmanden, der styrrede skibet med begge hænder på styreåren, stod med ryggen (bak) mod skibets venstre side, det vil sige bagbord.

Hvorfor er det vigtigt?

Udover det næsten er umuligt at kommunikere uden, når du er til søs. Indikere styrbord og bagbord samt farverne, hvordan du skal forholde dig til de mange afmærkninger og bøjer.

Indholdsfortegnelse
Scroll to Top