Yatchskipperbevis af 3. grad

Tag DIN YATCHSKIPPER af 3. grad i SVENDBORG

Tag din yatchskipper af 3. grad i Svendborg – et område, der minder om det caribiske øhav – nemlig det sydfynske. 

Prisen dækker over frokost på fysiske dage
Materialer: Du kan mod betaling af et depositum svarende til materialernes pris låne bøger, passer og kurslineal af os, eller selv købe det (ca. 1200 kr.).

Hvornår skal man have en yatchskipper af 3. grad?

Hvis du vil sejle fartøjer, der er mellem 15 og 24 meter i længden, så kræver det, at du bliver Yachtskipper. Uddannelsen giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Skal du ud og se hele verden, kræver det en Yachtskipper af 1. grad. Yachtskipperuddannelsen kan opnås i to forskellige varianter, der giver forskellige muligheder. Den ene er yachtskipper af 3. grad, og den anden er yachtskipper af 1. grad.

Hvad kan du bruge et yatchskipper af 3. grad til?

Når du har bestået prøven som yachtskipper af 3. grad, samt taget en syns- og høretest, kan du indsende det til Søfartsstyrelsen, som derpå kan udstede et sønæringsbevis. Dette giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have. Som en overbygning til yachtskipper af 3. grad kan du blive yachtskipper af 1. grad. Når du har bestået prøven, samt opnået ½ års fartstid, kan du søge om et sønæringsbevis, der giver dig ret til at føre fritidsbåde op til 24 meter på alle verdenshave.

Hvilke krav er der til yatchskipper af 3. grad?

Da yachtskipper som sagt er en teoretisk overbygning, er det en forudsætning, at du enten har taget et duelighedsbevis eller et speedbådskørekort.
Herudover skal du også søge om sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad, før du kan drage ud i din sejlbåd. For at modtage dit sønæringsbevis for yachtskipper af 3. grad skal du først have bestået en syns- og høreprøve hos en godkendt søfartslæge. Her vil der blive lagt ekstra vægt på farveblindhed — såfremt du er farveblind i rød/grøn spektret, vil du ikke kunne modtage et sønæringsbevis. Link til søfartsstyrelsen.

YACHTSKIPPER af 3. grad HOS SEJLGO

Få en yatchskipper

Hos SEJLGO gør vi meget ud af at sende dig sikkert ud på alle verdens have. Derfor vil du opleve kvalitetsundervisning, når du tager et Yachtskipperkursus hos os og ikke blot blive spist af med et online kursus. Du skal forvente en del hjemmearbejde i form at læsning og sejladsplanlægning, måske din drømmetur! – Men hvad betyder det, hvis motivationen er en sikker jordomsejling 😀

Hvad lærer du til yatchskipper hos Sejlgo?

Du får intensiv teoriundervisning, som giver dig en god ballast og mulighed for at sejle på alle verdens have.

Yatchskipperprøven

Y1 eksamen afholdes ca. 2-3 uger efter endt undervisning. Du indstiller dig til eksamen i løbet af kurset og skal forinden have bestået Yachtskipper af 3. grad.

  • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads
  • Meteorologi (bl.a. analyse af vejr- bølge- og iskort, samt generelle emner inden for meteorologi)
  • Stabilitetsforhold (hvilke forhold kan påvirke skibets stabilitet)
  • Kommunikation i international skibsfart
  • Regler og love for sejlads på alle have
  • Førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset)
Der skal forventes hjemmearbejde i forbindelse med kurset og i forbindelse med Planlægningsopgaven, der skal udarbejdes før prøven.
Der er ikke beståelsesgaranti på Y1.

Forberedelse

Det er en kæmpe fordel at have læst på lektien inden kursusdagene, og hos SEJLGO bruger vi YACHT SKIPPER BOGEN, som er en lærebog til Yachtskipper af 3. gard. Den kan enten bestilles gennem os, eller du kan selv vælge at købe den. At bruge nogle timer på at gennemgå den vil gøre dig velforberedt inden kursusdagen.

Hvad koster en yatchskipper af 3. grad?

Kurset koster for 36 timers intensiv undervisning kr. 6.000,- eksklusive materialer og prøvegebyr.
Materialer: Du kan mod betaling af et depositum svarende til materialernes pris låne bøger, passer og kurslineal af os, eller selv købe det (ca. 1200 kr.). 

Alle skal påregne at købe egne søkort (ca. 750 kr.).
Prøve- og administrationsgebyr: kr. 1.050,- betales til DFU (Danmarks Fritidssejler Union) Mere om dette på kurset.

Yachtskipper 3 som specielt VIP-kursus

Hvis du ønsker kurset yachtskipper af 3. grad, men gerne vil tage det privat, så tilbyder vi det også som VIP-kursus, hvor du selv bestemmer tid og sted for undervisning. Giv os et ring og hør nærmere på telefon: + 42 57 29 89

Hvad er forskellen på yachtskipper af 1. grad og 3. grad?

Når man taler om at være yachtskipper, vil du oftest også høre “af 1. grad” eller “af 3. grad”. For at blive yachtskipper af 1. grad er det en forudsætning, at du har taget og bestået kurset yachtskipper af 3. grad. På den måde er 1. grad en overbygning til 3. grad.

Hvor gælder dit yatchskipper af bevis?

Hele verden!

Sejl med os

01.

Sikkerhed ombord

Det er ofte ikke én hændelse, som skaber alvorlige ulykker, men flere sammenfaldne! Med viden og træning kan du sejle sikkert

02.

Brug dit kompas

Når du kan navigere efter kompas og navigationsudstyr, står hele verden åben – uanset kursen

 
03.

Brug dit søkort

Vær tryg under turen, når du kan læse dit søkort korrekt

04.

Sikkert i havn

Langt de fleste skader ved sejlads sker i havnen. Kom sikkert i havn med et godt sømandsskab

Scroll til toppen

Vil du have alle de nødvendige tips og tricks på vandet og ved kajen? 🚤

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
150 DKK på en værdikupon til vores sejlerkurser